Een effectieve behandeling helpt u verder vooruit
Home  |  Tarieven  |  Contact   nederlands english Spanish Russian

Legal Notice

specialist R.E. Conger voert het beheer over de pagina's op deze website. Door het gebruik van de documenten van deze website gaat u akkoord met het gestelde in legal notice. Hoewel de grootste zorgvuldigheid betracht is bij de totstandkoming van de informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) op deze website aanvaardt specialist Conger geen enkele aansprakelijkheid welke voortvloeit uit deze informatie.

specialist Conger garandeerd niet dat de informatie op deze website vrij is van (computer)virussen of andere destructieve elementen en aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke hieruit voortvloeit.

Een aantal van de links welke zich op deze website bevinden, verwijzen naar webpagina's op servers welke onder beheer staan van derden en waar specialist R.E. Conger dus geen controle op uit kan oefenen. specialist Conger aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie die zich op deze servers bevindt.

© Copyright specialist R.E. Conger 2008. Alle rechten voorbehouden. Alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site aantreft berusten bij specialist R.E. Conger. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door specialist R.E. Conger of tenzij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de documenten niet veranderd worden, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: "© Copyright specialist R.E. Conger 2008. All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Netherlands and international treaties.", mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijn de teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.